Đọc kỹ điều khoản trước khi tra cứu:

Thí sinh mang theo CMND bản gốc và thẻ sinh viên để vào phòng thi.
Phòng thi chỉ có trước ngày thi 2 ngày.
Khi xem xong thông tin phòng thi số báo danh và thông tin cá nhân sinh viên cần ghi lại vì giấy báo thi sẽ không được phát lại như những lần thi trước.
Nếu thông tin cá nhân sai thì sinh viên sẽ tự điều chỉnh trong giờ thi.
Nhớ giữ lại biên lai trong trường hợp thi không đạt và có thể cầm biên lai tới trung tâm nhận lại lệ phí cấp chứng chỉ 75.000 (chỉ giải quyết trường hợp còn biên lai và thời hạn trước 90 ngày kể từ ngày có kết quả).
Mã tra cứu là mã học viên, số hóa đơn, hoặc CMND của bạn.
Họ tênSố báo danhNgày sinhNơi sinhKỳ thiNgày thiGiờ thiPhòng thi