Đã có kết quả thi Tin học ƯDCNTT ngày 29/11/2020

12/18/2020 3:03:07 PM


  • Tra cứu điểm thi tại: https://nnth.lhu.edu.vn/examresults
  • Các bạn sinh viên đã thi đạt và muốn xin giấy xác nhận để xét tốt nghiêp vui lòng đăng ký trực tiếp tại trung tâm.
  • Thắc mắc về điểm thi và phúc khảo vui lòng liên hệ trực tiếp tai trung tâm.
  • Xem lịch thi kỳ gần nhất tại: https://nnth.lhu.edu.vn/examschedule
  • Lịch khai giảng: https://nnth.lhu.edu.vn/openclass