Nhận chứng chỉ tháng 03 - 4 - 5/2019

7/10/2019 10:43:52 AM


Thông báo

Hiện đã có chứng chỉ Anh văn, Tin học từ khóa thi tháng 3 đến tháng 5/2019. Khi đến nhận mang theo giấy tờ tùy thân có dán ảnh

Anh văn: 21/4/2019 và 11/5/2019 (Khoa Dược)

Tin học: 31/3/2019