Thông báo nhận chứng chỉ Anh văn, Tin học Tháng 9 - 12/2018

1/17/2019 8:12:44 AM


Thông báo

Hiện đã có chứng chỉ Anh văn và Tin học khóa thi các ngày như sau:

1. Anh văn:

  • 21/10/2018
  • 17/11/2018 (Liên thông Dược)
  • 02/12/2018

2. Ứng dụng CNTT

  • 16/9/2018
  • 14/10/2018
  • 25/11/2018

Lưu ý: Khi đến nhận chứng chỉ, mang theo giấy tờ tùy thân có dán ảnh