Thông báo nhận chứng chỉ Anh văn, Tin học Tháng 8 - 9/2018

10/31/2018 8:16:32 AM


Hiện đã có chứng chỉ Anh văn, Tin học các khóa thi sau

1. Anh văn :

  • 12/8/2018
  • 09/9/2018

2. Ứng Dụng CNTT

  • 19/8/2018

Lưu ý:

  1. Khi đến nhận chứng chỉ mang theo thẻ Sinh viên, CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh
  2. Nếu nhận dùm phải kèm theo giấy tờ của người được nhận dùm