Lịch thi dự kiến

Hồ sơ đăng ký dự thi:

01 Bản CMND photo (mang theo bản chính để đối chiếu).
01 Thẻ sinh viên photo (mang theo bản chính để đối chiếu).
01 Ảnh (3x4) không được chụp quá 3 tháng.
Lệ phí thi (chi tiết xem bên dưới cho từng môn thi).

Lưu ý:

Sẽ ngưng nhận đăng ký nếu số lượng vượt quá quy định trong kỳ thi
Thí sinh dự thi phải trực tiếp đến Trung tâm đăng ký không nhờ người khác đăng ký
Lịch thi có thể thay đổi (nếu thay đổi sẽ tự động cập nhật trên trang này)
Nhớ giữ lại biên lai trong trường hợp thi không đạt có thể cầm biên lai tới trung tâm nhận lại lệ phí cấp chứng chỉ 75.000 (chỉ giải quyết trường hợp còn biên nhận và thời hạn trước 90 ngày kể từ ngày có kết quả)
Sinh viên xem số báo danh và phòng thi trước ngày thi 2 ngày tại đây.

Lưu ý:

Thí sinh sau khi đã đăng ký dự thi có thể hoãn thi trước 19h00 thứ bảy cách ngày thi 1 tuần
Thí sinh hoãn thi sẽ được dời sang đợt thi liền kề.
Kỳ thi
Ngày thi
Hạn đăng ký
Hạn hoãn thi
Lệ phí thi
Lệ phí cấp chứng chỉ
Tổng lệ phí
Tình trạng
ƯD CNTT Cơ bản11/04/2021Trước 19h ngày 03/04/2021Hết thời gian hoãn thi375,00075,000450,000Hết nhận đăng ký
Anh văn18/04/2021Trước 19h ngày 10/04/2021Trước 19h ngày 10/04/2021375,00075,000450,000Còn nhận đăng ký.
ƯD CNTT Cơ bản25/04/2021Trước 19h ngày 17/04/2021Trước 19h ngày 17/04/2021375,00075,000450,000Chưa nhận đăng ký.