Các văn kiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XI

19/04/2012 15:40:21

VP Đảng ủy trường gửi các đồng chí các tài liệu và Nghị quyết Trung ương IV khóa XI để nghiên cứu học tập và triển khai

.Các đồng chí tải nội dung Nghi quyết Trung uong 4 khóa XI.rar tại đây.

Đảng Ủy
Thông báo khác
Trung tâm Thông tin Tư liệu thông báo
Từ ngày 01/08/2014 các bạn sinh viên muốn xem thông báo mới thì đăng nhập vào trang ME theo link này http://me.lhu.edu.vn/.
Thông báo bên dưới là những thông báo cũ trước ngày 01/08/2014.
© 2013 Đại học Lạc Hồng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm thông tin tư liệu.Số lượt truy cập : 671,562Đang xem : 2,049