Các văn kiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XI

19/04/2012 15:40:21

VP Đảng ủy trường gửi các đồng chí các tài liệu và Nghị quyết Trung ương IV khóa XI để nghiên cứu học tập và triển khai

.Các đồng chí tải nội dung Nghi quyết Trung uong 4 khóa XI.rar tại đây.

Đảng Ủy
Thông báo khác
© 2013 Đại học Lạc Hồng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm thông tin tư liệu.Số lượt truy cập : 656,329Đang xem : 1,675